Vánoční koledy

Tip: Počasí na VánoceVánoční koledy neodmyslitelně patří k Vánocům. Na této stránce vám přinášíme texty nejznámějších a nejoblíbenějších koled.

Z obsahu:
Chtíc, aby spal
Jak jsi krásné, neviňátko
Narodil se Kristus Pán
Půjdem spolu do Betléma
Štědrej večer nastal
Tichá noc
Neseme vám noviny
Já bych rád k Betlému
Pásli ovce valaši
Nesem vám noviny

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi.
Matka, jenž ponocovala, miláčkovi.

Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
tvory k tvé slávě svolala, stvořiteli.

Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,
národy všechny světlem svým k Betlemu zve.

Dřímej, to matky žádost jest, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó perličko.

Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej má sladká útěcho, zahrádko má.

Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej má harfo líbezná, synáčku můj.

Miláčku spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové.

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši Zem, přinesl spásu,
pokoj svůj, národům všem.

Jak jsi krásné, neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,
před Tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé údíčky,
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dují, všeci prozpěvují.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poručíme.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na sebe, radujme se. Z života...
Goliáš obloupen, veselme se,

člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
Boží Syn se vtělil, veselme se,

aby hříšné spasil, radujme se. Z života...
Z nebe na zem sstoupil, veselme se,

aby nás vykoupil, radujme se. Z života...
Chudý s námi bydlel, veselme se,

zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...
Ponížení přijal, veselme se,

by nám nebe získal, radujme se. Z života...
Pánem jsa všech pánů, veselme se,

snášel pro nás hanu, radujme se. Z života...
Syn jsa Boha Otce, veselme se,

dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,
dud aj, dud aj, dud aj dá,
Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...

A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku...

A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku...

A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku...

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal.
Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Panimámo, vstaňte.
Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

Panimáma vstala.
Panimáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí!

Tichá noc, svatá noc
Co anděl vyprávěl,
přísed s jasností v pastýřův stan,
zní již s výsosti, s všech země stran:
„Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pan!“

Tichá noc, svatá noc!
Boží láska, si s úsměvem hrá
zpod zlaté řasy k nim vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstřícmu vděčně plá,
vstříc mu věčně plá!

Neseme vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.


Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému,
mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
ku-kuku, ku-kuku
zdráv budiž Ježíšku!

Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši při betlémském salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal, do betléma jim kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

On tam leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Marie ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.


Nesem vám noviny

Nesem vám noviny,
poslouchejte.
Z Betlémské, krajiny,
pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila
Krista Pána
jej ovinula a zavinula
plenčičkama.

K nemužto andělé z nebe přišli,
a také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují.
Že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Vaše Vánoce 2016 © info@vasevanoce.cz Vianoce, Radar, Wikipedia, Sněhové zpravodajství, Wind Map